کراوات نزنید حتی شما مجسمۀ دکتر شریعتی‌!

عکس‌های دکتر شریعتی با کروات است و این کراوات بخشی از تصویر شریعتی است که مردم آن را می‌شناسند. مگر در لباس زندان یا حج. ...

سرباز وطن ادامه دارد…

سربازان وطن تلاش می‌کردند تا مردم عادی حاضر در صحنه را به جایی امن برسانند تا تیر «احوازی‌ها» به تن آنها ننشیند. ...

ترامپ تنها مانده؛ از این فرصت استفاده کنیم

تقریبا سابقه نداشته است که رییس جمهور آمریکا اینقدر تنها باشد. نه فقط تنها بلکه مورد تمسخر هم واقع شود. ...

دانش آموزان مستعد و “علوم انسانی”

پزشک جراحی در دهه 50 زندگی اش می گفت که تازه متوجه شده که باید نقاش می شده است نه جراح! و از این که زندگی اش را در مسیری خلاف شادابی روح اش پیموده است،پشیمان بود. ...

خسرو آواز ایران است او …

بخوان که از صدای تو سپیده سر برآورد / وطن ز نو جوان شود دمی دگر برآورد (شفیعی کدکنی) ...