• تاریخ: ۹۴/۰۴/۲۵
  • شناسه خبر: 383

تماس با ما

  • مدیر مسئول: رضا کاظمی تکلیمی
  • سردبیر: محمدحسین صیادپور
  • مدیر سایت: پویان دلیری – کاوش ولی زاده

آدرس: گیلان، رودبار، خیابان بوعلی، کوچه خبرنگار، ساختمان موسسه خیریه امام رضا(ع)، طبقه دوم، هفته نامه شکوفه های زیتون